İNGİLİZ SHOW MUHABBET KUŞLARI
   
 
  Çeşitleri

MUHABBET KUŞLARININ BİR YARIŞMA HALİNE GELMESİ VE ÖZEL ÇABALARLA TÜRETİLEN SEÇKİN TÜRLER:
Muhabbet kuşlarının bir gösteri ve yarışma kuşu haline gelmesi için çok uzun çabalar ve çalışmalar sonunda sağlanmıştır.Muhabbet kuşları bugün sergilerde ve dernek salonlarında boy göstermekte ve güzelliklerini yarıştırmaktadırlar.Evcil yaşamın rahatlığı,gösterilen özenli bakım ve beslenme ile gövdeleri irileşmiştir.Seçkin türlerin birbirleri ile çiftleştirilmesi,zıt özellik taşıyanların eşleştirilerek melezlerin elde edilemesi,eş katılım getirenlerin benzer özelliklerinden yararlanılarak yeni örnekler türetilmesi gibi değişik yöntemler kullanılırak birbirinden güzel,değişik renklerde ve biçimde muhabbet kuşları üretilmiştir.
 Muhabbet kuşlarının evcilleştirildiği 1840-1900 yılları arasında bu kuşa duyulan ilgi giderek artmış,genişhalk kesimine açık olarak bir yarışma biçimde ve özel gösteri kafeslerinde çiftler halinde gösterilmesi ise ilk kez,ünlü "Kristal Palas" salonlarında olmuştur.Binlerce kişinin gezdiği ve hayranlık duyguları ile ayrıldığı bu sergi,muhabbet kuşlarına duyulan ilginin büyük bir hızla geniş kitlerere yayılmasına neden olmuştur.Öyle ki daha sonraki yıllarda "Kristal Palas" salonları,muhabbet kuşu üreticilerinin belli başlı yerlerinden biri olarak önemini sürdürürken,İngiltere'nin pek çok kentinde muhabbet kuşu dernekleri açılmıştır.Doğal olarak bu derneklerin çalışmaları muhabbet kuşlarına duyulan ilgiyi dahada yaygınlaştırmıştır.
 SARI RENKİLER:
 Bu türün ilk elde edilmesi avrupada görülür.Ürettikleri sarı renkli muhabbet kuşları ile bu başarıyı kazanma onuru Almanlara ait olmuştur.Kayıtlara göre bu türün görüldüğü tarih 1870 lerin başlarına rastlar ve başlıca iki temel tonu ayırt edilir.
1.Tüyleri parlak sarı renkte ve gözleri siyah olan tür.Bu türün tüylerine az veya çok oranda yeşil renkte tüylerin kaırştığı görülür.
2.Lutino adıyla anılan bu ikinci türde tüyler,saf sarı renktedir.Gözleri ise yukarıda anılanın aksine siyah renkli değil,kırmızıdır.
MAVİ RENKLİLER:
Doğada çoğunlukla görme durumunda olduğumuz Çayır Yeşili Renkli Muhabbet Kuşları iki ana renk ögesine sahiptirler:Sarı ve Mavi.Bu iki ögenin bir arada bulunması halinde, yeşil muhabbet kuşları oalrak bilinen tanımlarına uyum gösteriyorlardı.ancak renklerinin kalıtımsal olarak belirlenmesinde etken olan genlerde bu özelliklerden birinin,söz gelimi mavinin eksik olması halinde kuşlar sarı renkli oluyorlardı.Burada muhabbet kuşalrına doğal olan rengini verecek renk generinden birinin bulunmaması,eksik olması söz konusudur.Doğal olarak,Mavi Renkli Muhabbet Kuşlarının oluşumdaki etkende sarı rengi kazandıracak olan sarı renk geni eksikliğidir.
Bütün bunlar bir tarafa,gök mavisi renkteki muhabbet kuşunu üretme onuru belçikalılara aittir.Bir süre sonra bu gök mavisi tür,1910 larda Londra'ya getirildi.O yıl Horticultural Hall'de,ertesi yıl da kristal palas'da sergilendi.Bunlardan üretilen örnekler yüsek değerlerde satıldı.Bu tür,Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Fransa'da,1920 yıllarıda ise Almanya'da görüldü.Gök mavisi rengindekilerin çok önceleri bulunmasına karşın,Uçuk Kobalt Mavisi Renkliler'in türetilmesi 1920leri bulur.Kobalt mavisi renginde muhabbet kuşları aynı zamanda Toz Mavi adıylada anılırlar.
GÜMÜŞ KANATLILAR:
Gerek evlerde kafes içerilerinde ve gerekse geniş kuş hanelerde üretim yapanlar arasında,bulunuşu ile büyük yankılar yapan renk türlerinden biride"Gümüşkanatlılar"adıylada anıla gelen gri renk kanatlı muhabbet kuşlarıdır.Gri kanatlı bu türler İngilterede ilk kez yeşil renkilerden Avrupa'dada mavi renklilerden elde edilmişlerdir.
Sarıların ve beyazların arasında en saf ve lekesizlerin seçimi ile yapılan özel çiftleşmelerin dışında,bu adı geçen türlerin normal renkteki muhabbet kuşları ile çiftleşmeleri halinde, elde edilen yavruların bedenlerindeki renklerin birbirine karıştığı,lekeli,melez türlerin oluştuğu bilnmekte idi.Bu bilginin ışığında bakılacak olursa,sarıların iki ayrı küme içinde yer aldığı görülür.
1.Renk açılmalarının karıştığı Sarılar
2.Renk koyulmalarının karıştığı Sarılar
Buna paralel olarak Beyaz Renkli Muhabbet Kuşlarında da aynı kümelenmeyi yapabiliriz:
1.Lekesiz ve Saf Beyaz Renkliler
2.Koyulukların Karıştığı Beyaz Renkliler
Beyazlarda olsun sarılarda olsun,bugün bile,koyu renk yayılmalarının görüldüğü türler yanlış tanımlama sonucu olarak,Gümüş Kanatlılar adı ile anılmaktadırlar.
Tarçın Renkliler:
Tarçın renkliler yeni yeni görülmeye ve kendinden söz ettirmeye başladıklarında,Gümüş Knatlılar tümü ile tanınmış ve kuş severlerin ilgisini kazanmış bulunmaktaydı.
Bir çift Gümüş kanadı eşleştirdiğini sanan ve aynı türde yavrular bekleyen üreticinin yavrular gelişip tüylendiklerinde ne denli şaşırdığı kolayca tahmin edilebilir.Olağın açıklığa kavuşması fazla zaman almadı.Tarçın Renkliler arasında çiftleştirilip yine kendilerine benzeyen yavrular verdikleri zaman sorun kendiliğinden çözüldü.
Bu iki renkten her biri,Gümüş Kanatlılar ve Tarçın Renkliler, ayrı ayrı ele alınıp analiz edilecek olduğunda görülür ki, Gümüş Kanatlıların kanatlarında bir renk açılması söz konusudur.Buna karşın Tarçın Renkliler renk özelliklerinin atalarında siyah rengi belirleyen genlerin bulunmayışına borçludurlar.
Kırmızı Gözlüler:
Kırmızı gözlü olarak bilinen ilk muhabbet kuşları:
FALLOW adıyla anılanlardır.Bunlar ilk kez 1931 yılında Amerika'da üretilmiş,ancak ne yazık ki gereğince tanıtılmamış ve benimsetilmemiştir.Bir yıl veya bir yılı pek az aşan bir süreden sonra bu kez Almanya'da FALLOW ların benzeri Kırmızı Gözlülerin üretilmesi başarıya ulaşmıştır.Almanlar, bu tür üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırarak,tanıtılmasını ve kuş severlere benimsetilmesini sağladıkları gibi Kırmızı Gözlü Yeşillerin yanı sıra Kırmızı Gözlü Mavilerin de türetmişlerdir.
Bu arada İngiltere'yede giren kuşlar,İngiliz meraklılar tarafından ilgi görmüşler hem üretimleri ve hemde bunlardan yeni türlerin elde edilmesi için çalışma ve araştırmaralara konu olmuşlardır.Bu çalışmalar ürünü vermekte gecikmemiş ve birkaç yıl içinde LUTON  adıyla anılan yeni bir tür geliştirilmiştir.Luton'ların Alman türlerinde ayrıcalığı gözlerinin tümünün parlak kırmızı renkte olması idi.Halbuki Alman türünde kırmızı renkli göz irisinin açık renkli bir halka çevrelemekte idi.
KANADI TEK RENKLİLER:
Albino ve Lutino ların tam anlamı ile tanınıp yaygın olarak yetiştirilmesinden ve benimsenmesinden önce,muhabbet kuşlarının kaynağı ve anavatanı olan Avusturalya'dan olağan yabanıl türün dışında değişik bir tür getirilmişti.Kanadı Tek Renkliler veya Lekesiz Kanatlılar adları ile anılan bu yeni ve değişik türün iki temel renkten oluştuğu bilinmektedir.
OPAL RENKLİLER:
Lekesiz Kanatlılar üzerinde yapılan araştırma ve çalışmalar süre gelirken, bu kez Avusturalya,İskoçya ve Avrupa'nın birkaç uerinde aynı anda yeni bir renk değişiminin kazanıldığı ve Opal Renkliler'in elde edildiği duyuldu.Bu kuşlar çok parlak ve saf bir renk özelliğine sahiptiler.Değişik kaynaklardan elde edilinen aynı renk türündeki kuşlar birbiri ile çiftleştiridiğinde renk özellikleri korunuyordu.Bu aile içinde en beğenilenler,Opal Yeşiller,Opal Maviler ve Opal Eflatunalardı bunları zamanla Sarı Yüzlü Opaller Takip Etmiştir.
GRİ RENKLİLER:
Muhabbet kuşlarının ana yurdu olan Avusturalya'nın kuş dünyasına kazandırdığı bir başka türde, beyaz başlı,bedenine,kanatlarına ve sırtına gri rengin egemen olduğu Gri Renkliler dir.Sonuç olarak bu özellikleri onların,mavi ve yeşillerle birleşmeleri sonucunda,birinci eşleşmeden griler,ikinci eşleşmeden yeşilimsi griler halinde üreyerek sayılarının çok çabuk çoğalmasına neden olmuştur.
Kalıtımsal olarak yapılarında bulunan renk geni,çiftleştiği cinsteki başat bir renk geni karşısında özelliğini yavrularına geçiremiyordu.Sonuç olarak,İngiliz Grileri oalrak adlandırılan bu türün tanıtılması ve yeteri oranda üretilmesi pek güç olmuş ve oldukça uzun bir zaman almıştır.
SARI YÜZLÜ MAVİLER:
Derneklerin ve sergilerin gösteri kafeslerinde görülmesi ile,Sarı Yüzlü Mavi Bedenli Muhabbet Kuşları'nın üretilebilmiş olması gerçeği,kuş dünyasını birden karıştırıvermiş ve birden hareketlenmişti çünkü o güne değin bu tür bir üretim olanaksız sayılıyordu.
Öyle anlaşılıyor ki, Sarı Yüzlü Mavi Bedenli bu tür, birkaç ayrıcalıklı renk değişiminin sonunda oluşan bir olgunun ürünüydü.Bununla birlikte üreme, çok farklı ve kısa bir yoldan gerçekleşiyordu.Mavi ve Sarının temelindeki zıtlık ve ikisinin karışabilme özelliğine rağmen yanyana gelebilmeleri,kuşa büyük bir çekicilik kazandırmaktadır.
ALACALI TÜRLER:
Sarı yüzlü mavilerin türetildiği yıllarda yaklaşık 1930larda, Alacalı Türlerin ilk örnekleri olarak İngiltere'de Çekinik Danimarka Alacaları görülmeye başladı.Bunlarda yeşil ve mavi renklerin değişik çeşitlemerini yanyana izlemek olasıydı.Birbilerine grift bir biçimde karışanlar, belirli bir düzen içinde parça parça yan yana gelişler,renklerden birinin fazla yaygın,diğerinin pek az bulunduğu türler bunlar arasında sayılabilir.
Bu türün bir devamı olarak Avrupa'da Kanat Uçları Lekesiz adıyla yeni bir tip geliştirildi.Bunların çok ayırıcı ve belirleyici bir renk düzenleri vardı.Kanat uçlarındaki tüyleri,kuyrukları,başlarının ardındaki tüyler tümü ile düz renkte ve lekesizdi.
Alacalı türlerde üçüncü aşama, Başat Alacalar'ın türetilmesi olmuştur.Bu başarıyı kazananlar ise Avusturalyalıdır.Avusturalyalıların başat alacalarını da iki ayrı kümede incelemek gerekir.Bunlardan biri Çizgili Alaca adıyla anılan,karın yöresinde çizgideki renklerin lekesiz olduğu tür;diğeri ise karın bölgesinde bulunan çizginin,renk karışımları ile dağılmış bir görünüm taşıdığı türdür.Bu kuşlar,Avusturalya Başat Alacası adıyla anılır.
MUHABBET KUŞLARINDA BİÇİMSEL DEĞİŞİM:
Muhabbet kuşlarında biçisel gelişmeyi amaçlayan çalışmaların en çok beğeni kazananı ise,Taçlı,Tepeli,Kahküllü gibi değişik adlarla anılan,başının üzerinde kuşa özel bir görünüm kazandıran tüğ oluşumuna sahip olanlardır.
1.Yarı Dairesel Taçlılar,(Kahküllüler)
2.Dairesel Taçlılar,(Taçlılar)
3.Hotozlular

Kimlik
 
Ahmet GÖKTAY
Bandırmada ikamet etmekteyim.
İngiliz show muhabbet kuşu yetiştirmekteyim;
bana iletişim bölümündeki iletişim bilgilerimden
ulaşabilirsiniz.
Reklam
 
Hava Durumu
 
BANDIRMA BANDIRMA
Ziyaretçiler
 
Zaman
 
live radio
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İNGİLİZ SHOW MUHABBET KUŞLARI